Vacatures


Onderstaand vindt u de openstaande vacatures.


Wmo Consulent, parttime/fulltime

LiChiq Staff is per direct op zoek naar een WMO consulent voor een Gemeente in Limburg, 32-36 uur per week, 3 maanden met optie tot verlenging. Voor deze functie vragen we expliciet iemand die bedreven is met de ‘oude” WMO taken. Denk hierbij aan hulp bij huishouden, voorzieningen (bv rolstoelen), aanpassingen (bv woningen) e.d. Als Wmo consulent ondersteun je de inwoners en bedenk je samen met de inwoner(s) oplossingen om zijn of haar beperkingen te compenseren. Dit gebeurt onder meer door: vraaggericht te werken (herleiden van de vraag achter de vraag, ook via een keukentafelgesprek), systemisch en relationeel te werken (1 gezin, 1 plan, 1 regisseur), maatwerk te leveren door het vaststellen van te behalen resultaten en zo nodig een arrangement (schriftelijk) op te stellen ter compensatie van de beperking. Tevens bemens je op piekmomenten het loket en de telefoondienst en verzorg je (deels) de administratieve afhandeling van de aan-vraag. Heb jij een HBO werk- en denkniveau en enkele jaren ervaringen als Wmo Consulent “oude” taken? Neem dan snel contact op: 06 43 00 76 24. Ervaring met het programma CiVision Samenlevingszaken is een pré. 


Financieel Consulent Sociaal Domein, parttime/fulltime

LiChiq Staff is per direct op zoek naar een Financieel Consulent Sociaal Domein voor een gemeente in Limburg. 36 uur p/w, minder uren is ook bespreekbaar. Je bewaakt en beheerst, als primair aandachtsgebied, mede het proces omtrent de drie decentralisaties; vertegenwoordig de gemeente in samenwerkingsverbanden omtrent de decentralisaties; Ondersteunt en adviseert het management bij beleids- en financiële aspecten; Begeleidt, adviseert en ondersteunt budgethouders/afdelingen inzake budgettering, budget- en kredietbewaking en bij het opstellen van producten uit de budgetcyclus, zijnde de kadernota, het afdelingsplan, de begroting en de meerjarenraming, de bestuursrapportage, de jaarrekening en het jaarverslag. Adviseert het Managementteam en/of het bestuur over financiële consequenties van voorstellen, en toetst deze voorstellen; Ontwikkelt ken- en stuurgetallen; Onderzoekt, voor complexe vraagstukken, de financiële mogelijkheden en toetst hierop; Draagt zorg voor financiële afstemming en treedt op als spil, als het gaat om risicomanagement; Vertaalt nieuwe ontwikkelingen op de beleidsterreinen naar de financiële gevolgen; Adviseert het management, op basis van gedegen risico analyses. Weet jij iemand in jouw netwerk of heb je zelf interesse? Neem dan snel contact op: 06 43 00 76 24. 


Financieel Administratief Medewerker SZ, parttime

LiChiq Staff is met spoed op zoek naar een Financieel Administratief medewerker, taakgebied Sociale Zaken (SZ) voor een Gemeente in Limburg. Startdatum z.s.m. 3 mnd voor 18 uur p/w met optie tot verlenging. Vanuit het team Financiën binnen de Afdeling Bedrijfsvoering, ga je het volgende doen: loonaangifte van Sociale, controle op aansluiting en verzorging van de maandelijkse aanlevering aan de belastingdienst, controleren/verwerken journaalposten. Opstarten statistieken van SZ en deze maandelijks c.q. per kwartaal aanleveren aan het CBS. Beantwoording van vragen/enquêtes van het CBS respectievelijk controle op correctheid van gegevens n.a.v. opmerkingen door het CBS. Aanlevering van de financiële cijfers van SZ aan afdeling financiën t.b.v. het SiSa. debiteurenbeheer SZ, controle op en vastlegging van voorschotten c.q. jaarafrekeningen door het Ministerie van SZW. Het uitdraaien, controleren en verzenden van de saldobevestigingen van de cliënten van Sociale Zaken. Controle en vastlegging vergoedingen maatschappelijke begeleiding van vergunninghouders van het COA. Kennis van het systeem CiVision Samenlevingszaken en - Middelen is een pre. Beschikbaar of weet je iemand in jouw netwerk? Neem dan snel contact op: 06 43 00 76 24.

 

(Senior) Software Engineer, fulltime

LiChiq Staff is per direct op zoek naar een (Senior) Software Engineer voor een mooi internationaal bedrijf in Limburg, fulltime (39 uur), vast dienstverband. Heb jij affiniteit met mechatronische producten, ervaring met C / C++ / C# / Windows / Linux en heb jij ervaring met het ontwikkelen van GUI applicaties, versiebeheer-systemen (Git, Subversion) en het testen van software? Of ken je iemand in jouw netwerk? Neem dan snel contact op: 06 43 00 76 24. Goede mondelinge en schriftelijke kennis van de Engelse taal is een must.